• Dokumenty

   • W 2021 ROKU ZAPEWNIMY OPIEKĘ DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZEZ CAŁY ROK!!

   • 29.12.2020 21:17
   • W związku z funkcjonowaniem nowych oddziałów przedszkolnych – od 1.09.2019 roku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie, od 01.09.2020 roku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie, mamy możliwość zapewnienia opieki dzieciom przedszkolnym przez cały rok.
   • Przedszkole i działające jak przedszkole oddziały przedszkolne zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców. I tak Przedszkole w Jonkowie będzie funkcjonowało w lipcu a zamknięte będzie przez sierpień. Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych będą zamknięte w lipcu, natomiast będę zapewniały opiekę w sierpniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice dzieci, które uczęszczały w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jonkowo będą mogli zapewnić swoim dzieciom opiekę podczas całych wakacji. Poniżej przedstawiamy Państwu placówki i terminy ich funkcjonowania w okresie wakacji.

    Miesiąc funkcjonowania

    Nazwa placówki

    Adres

    godziny

    Grupy wiekowe

    Liczba miejsc

    lipiec

    Przedszkole w Jonkowie

    ul. Spacerowa 2

    11-042 Jonkowo

     

    6:30-16:30

    3-6 lat

    100

    Sierpień

    Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie

    ul. Ks. J. Hanowskiego 29

    11-042 Jonkowo

    6:30-16:30

    3-6 lat

    40

    Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie

    Wrzesina 43

    11-042 Jonkowo

    6:30-16:30

    3-6 lat

    50

    Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie

    Nowe Kawkowo 25

    11-042 Jonkowo

    8:30-13:30

    5-6 lat

    25

     

    W pierwszym kwartale 2021 roku poinformujemy Państwa o możliwości składania deklaracji w sprawie korzystania z dyżuru przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

   • Wróć do listy artykułów