• Rada rodziców

  • Dokumenty Rady Rodziców

   • Skład Rady Rodziców

   • SKŁAD RADY RODZICÓW 2022/2023:

    Przewodnicząca:

    Pawłowska Ewelina kl. 6a

    Wiceprzewodnicząca:

    Wilamowska Magdalena kl. 8c

    Skarbnik:

    Domin Katarzyna kl. 7a

     

    Członkowie:

    Reski Paulina grupa 3-4 latków

    Maliszewska-Gabiec Kamila kl. 1a

    Terlikowska Aneta kl. 1b

    Kwas Daria kl. 2a

    Kotlińska Magdalena kl. 2b

    Szczerbuk Natalia kl. 3a

    Matusiak-Kempa Iza kl. 3b

    Zawiślińska Iga kl. 4a

    Hładio-Sasin Gabriela kl. 4b

    Rudzińska Małgorzata kl. 5a

    Domzała Monika kl. 6b

    Szczerbik Jarosław kl. 7a

    Piłat Agnieszka kl. 8a

    Kołodzińska Agnieszka kl. 8b

     

    Komisja Rewizyjna:

    Terlikowska Aneta kl. 1b

    Skorupska Alicja „0”