• Dokumenty Rady Rodziców

  • Skład Rady Rodziców

  • Przewodniczący:
   Krzysztof Pięknik, kl.VIIa

   Zastępca przewodniczącego:
   Magdalena Wilamowska, kl. VIc

   Skarbnik:
   Iza Matusiak - Kempa, kl. Ib

   Członkowie:
   Iwona Galewska - Gurzińska, oddział 3-4 -latki
   Aleksandra Ullrich - Łukawska, oddział "0"
   Natalia Szczerbik, kl. Ia
   Beata Żochowska, kl. IIa
   Alicja Trocha, kl. IIb
   Małgorzata Rudzińska, kl. IIIa
   Kamila Stefanowicz, kl. IIIb
   Magdalena Kiczkajło, kl. IVa
   Ewelina Rudzińska, kl. IVb
   Jarosław Szczerbik, kl. V
   Iwona Ogrodnik, kl. VIa
   Agnieszka Kośmińska, kl. VIb
   Piotr Socha, kl. VIIb
   Ireneusz Wiśniewski, kl. VIIIa
   Katarzyna Turulska, kl. VIIIb

 • OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW 2020/2021

  Informujemy, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie ustaliła wysokości opłaty na Radę Rodziców w wysokości 30 zł na dziecko na cały rok szkolny 2020/2021. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Warmińskiego Banku Spółdzielczego o numerze:

  31 8857 0002 4001 0000 5106 0001

  W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka. W razie niedokonania przelewu zachęcamy do wpłacania u przedstawicieli Rady Rodziców w swoich klasach na najbliższym zebraniu szkolnym. Wpłatę dokonujemy jednorazowo na cały rok szkolny.

  Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców nie są przyjmowane przez Sekretariat Szkoły, ani przez wychowawców czy nauczycieli.

  Gorąco zachęcamy do uiszczenia w/w wpłat, ponieważ pieniądze te służą naszym dzieciom i w różnej postaci zawsze do nich wracają.

   

   

  UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  Drodzy Rodzice!

  Rada Rodziców przedłużyła ofertę ubezpieczeniową firmy InterRisk.
  Do wyboru są trzy warianty ubezpieczenia:
  - suma ubezpieczenia 18 000zł - składka 37zł,
  - suma ubezpieczenia 27 000zł - składka 54zł,
  - suma ubezpieczenia 50 000zł - składka 97zł.
  Wszystkie warianty obejmują ubezpieczenie sportowe.

  Wpłaty należy dokonywać przelewem na nr. konta:
  InterRisk Jonkowo
  20 2130 0004 2001 0292 4173 0002
  W tytule należy podać: imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, klasę, telefon rodzica, np.
          Jakub Kowalski, 01.02.2011r, klasa..., tel....

  Bardzo prosimy o dokładny opis przelewu, gdyż w przypadku braku pełnej identyfikacji ubezpieczyciel będzie zmuszony do zwrotu składki.

  WPŁATY DOKONUJEMY DO 10 PAŹDZIERNIKA 2020 ROK

  • brak danych