• Rada rodziców

   • Skład Rady Rodziców

   • SKŁAD RADY RODZICÓW:

                               PREZYDIUM:

    Przewodnicząca:

    Brzezińska Magdalena grupa 5-6 latków

    Wiceprzewodnicząca:

    Wilamowska Magdalena kl. 1c

    Skarbnik:

    Kwas Daria kl. 3a

                         KOMISJA REWIZYJNA:

    Waśniewska Justyna kl. 6b

    Dawcewicz Katarzyna kl. 1a

     

    CZŁONKOWIE:

    Szczerbik Jarosław kl. 8

    Domzała Monika kl. 7b

    Wiśniewski Ireneusz kl. 7a

    Rudzińska Małgorzata kl. 6a

    Trocha Alicja kl. 5b

    Rozbicka Sylwia kl. 5a

    Matusiak – Kempa Iza kl. 4b

    Szczerbuk Natalia kl. 4a

    Kotlińska Barbara kl. 3b

    Terlikowska Aneta kl. 2b

    Maliszewska – Gabiec Kamila kl. 2a

    Malinowska – Linga Magdalena kl. 1b

    Katarzyna Schlegel grupa 3-4 latków