• Godziny pracy pedagoga szkolnego Pani Małgorzaty Łobanowskiej
  PONIEDZIAŁEK9:00-12:00 | 13:30-14:30
  WTOREK9:00-12:00
  ŚRODA9:00-14:00
  CZWARTEK11:00-16:00
  PIĄTEK8:00-13:00
    • Profilaktyka czerniaka
    • Profilaktyka czerniaka

    • 25.04.2022 17:59
    • W tym roku nasza szkoła włączyła się w ogólnopolski program profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022. Celem programu jest upowszechnienie wiedzy na temat tego nowotworu oraz budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży. Lekcje profilaktyczne odbyły się w klasach VII i VIII. W trakcie zajęć uczniowie nabyli umiejętności rozpoznania czerniaka, uczyli się samobadania skóry, poznali czynniki podnoszące ryzyko zachorowania na tę chorobę oraz zasady ochrony przed nią. Organizator: Małgorzata Łobanowska
    • więcej
    • Jesteśmy świadomymi użytkownikami internetu

    • 25.11.2021 16:24
    • Nasza szkoła przyłączyła się do projektu zainicjowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie pt. "Jestem świadomym użytkownikiem Internetu, bo świadomy znaczy bezpieczny!". W listopadzie uczniów klas VII i VIII odwiedza p. Lidia Cynt, wieloletni pracownik olsztyńskiej Policji, profilaktyk, trener edukacji, a także pedagog szkolny, która podczas dwugodzinnych warsztatów edukuje na temat zagrożeń czyhających na użytkowników Internetu. Podczas spotkań młodzież dowiaduje się również o konsekwencjach łamania prawa - zarówno w świecie realnym, jak i w wirtualnej rzeczywistości. Organizator: Małgorzata Łobanowska
    • więcej
    • ,,Podróż ku wartościom’’
    • ,,Podróż ku wartościom’’

    • 04.11.2020 16:59
    • Nasza Szkoła realizuje projekt edukacyjny ,,Podróż ku wartościom’’.

     Wychowywać to pomagać w poszukiwaniu wartości.

     Mocny system wartości moralnych i umiejętność kierowania nimi, to kapitał, w który powinniśmy wyposażyć dziecko.

     Czym są wartości?

     Najczęściej przyjmuje się, iż pojęcie wartość oznacza ,,to wszystko co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich”. To, co jest dla nas ważne i cenne, co jest dla nas wartością, wiele o nas mówi. Czy to sobie uświadamiamy, czy nie, nasze wartości wpływają na każdą naszą decyzję i działanie, ponieważ staramy się zdobyć i zachować to, na czym nam zależy.

     Nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli. Praktykowanie wartości w życiu tworzy charakter człowieka.

     Celem Naszego programu jest:

     1. Wprowadzenie uczniów w świat wartości,
     2. Działanie w systemie wartości,
     3. Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z uczniami,
     4. Odróżnianie tego, co rozwija i umacnia, od tego co szkodzi i niszczy rozwój człowieka i więzi z innymi ludźmi.

     W październiku rozmawialiśmy na temat SZACUNKU jako podstawy wszystkich wartości.

     W klasach zostały przeprowadzone lekcje na temat wzajemnego szacunku do siebie. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, dyskutowali, dzieli się swoimi przemyśleniami.

    • więcej