• GODZINY PRACY PEDAGOGÓW

 • Sylwia Kowitz – Łońska kl. I - IIIAnna Szatkowska kl. IV - VIII oraz przedszkole
  PONIEDZIAŁEK8:45 – 10:458:00 – 13:00
  WTOREK7:30 – 12:30
  ŚRODA7:50 – 8:50 10:30 – 11:30 12:45 – 13:45 8:45 – 12:45
  CZWARTEK10:35 – 11:35 10:20 – 14:20
  PIĄTEK7:50 – 8:50 11:30 – 13:309:30 – 13:30
    • ,,Podróż ku wartościom’’
    • ,,Podróż ku wartościom’’

    • 04.11.2020 16:59
    • Nasza Szkoła realizuje projekt edukacyjny ,,Podróż ku wartościom’’.

     Wychowywać to pomagać w poszukiwaniu wartości.

     Mocny system wartości moralnych i umiejętność kierowania nimi, to kapitał, w który powinniśmy wyposażyć dziecko.

     Czym są wartości?

     Najczęściej przyjmuje się, iż pojęcie wartość oznacza ,,to wszystko co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich”. To, co jest dla nas ważne i cenne, co jest dla nas wartością, wiele o nas mówi. Czy to sobie uświadamiamy, czy nie, nasze wartości wpływają na każdą naszą decyzję i działanie, ponieważ staramy się zdobyć i zachować to, na czym nam zależy.

     Nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli. Praktykowanie wartości w życiu tworzy charakter człowieka.

     Celem Naszego programu jest:

     1. Wprowadzenie uczniów w świat wartości,
     2. Działanie w systemie wartości,
     3. Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z uczniami,
     4. Odróżnianie tego, co rozwija i umacnia, od tego co szkodzi i niszczy rozwój człowieka i więzi z innymi ludźmi.

     W październiku rozmawialiśmy na temat SZACUNKU jako podstawy wszystkich wartości.

     W klasach zostały przeprowadzone lekcje na temat wzajemnego szacunku do siebie. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, dyskutowali, dzieli się swoimi przemyśleniami.

    • więcej
    • Pedagog szkolny

    • 04.11.2020 16:55
    • „Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.”
     Karl Hesselbacher

     Zadania pedagoga szkolnego

     Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

     Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
     •    gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej;
     •    gdy ktoś naruszy ich prawa;
     •    gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
     •    gdy potrzebują pomocy i rady;
     •    gdy chcą porozmawiać na jakiś temat;
     •    gdy mają problem;
     •    gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód lub szkołę.

     Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:
     •    niepokoi Cię zachowanie dziecka;
     •    zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się;
     •    chcesz porozmawiać o dziecku i twoich relacjach z nim ;
     •    potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
     •    masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc;
     •    znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

     Nauczyciele mogą oczekiwać:
     •    pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
     •    pomocy w analizie opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
     •    współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
     •    wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo – profilaktycznego;
     •    wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
     •    wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

     „Nie tak ważne żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało, żeby miał zamiłowanie.”
     Janusz Korczak

    • więcej