• Pedagog

  • Godziny pracy pedagoga szkolnego
   PONIEDZIAŁEK9:30-14:30
   WTOREK10:00-12:45 | 13:45-15:00
   ŚRODA10:00-11:45 | 12:45-15:30
   CZWARTEK10:00-14:00
   PIĄTEK10:00-14:30
     • Sygnalizator – skrzynka zaufania
     • Sygnalizator – skrzynka zaufania

     • 20.10.2022 21:12
     • SYGNALIZATOR- SKRZYNKA ZAUFANIA

      Drodzy Uczniowie!
      W naszej szkole funkcjonuje skrzynka zaufania, do której możecie wrzucać swoje
      uwagi o tym, co dzieje się w szkole, o problemach, jakie są dla WAS ważne lub
      trudne. Ta skrzynka to szansa na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie. By atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi każdego z Was.
      Za pomocą skrzynki zaufania możecie również:
      • wyrazić podziękowanie i inne ciepłe słowa członkom społeczności szkolnej,
      • podzielić się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi spraw szkolnych,
      • zgłaszać pomysły, propozycje i sugestie dotyczące życia szkoły i działalności
      szkolnych organizacji.

      Piszcie:

      • jeśli obawiacie się konkretnych zdarzeń lub uczniów,
      • jeśli któremuś z Waszych kolegów lub koleżanek dzieje się krzywda,
      • jeśli macie problem, który można rozwiązać bez waszego udziału,
      • jeśli byliście świadkami czynów niezgodnych z prawem, a obawiacie się o tym
      zawiadomić osobiście,
      • w każdym innym przypadku, kiedy czujecie, że powinniście zareagować lub
      potrzebujecie pomocy.
       
      ZASADY KORZYSTANIA ZE SKRZYNKI ZAUFANIA

      1. Pisz czytelnie i podpisuj swój list (Twoje dane nie zostaną ujawnione!) -
      przynajmniej imię i klasa (to ułatwi nam sformułowanie porady bądź rozwiązanie
      problemu).
      2. Zapewniamy dyskrecję.
      3. Nie traktuj korespondencji jako żartu lub formy obmowy kogoś. Nie obrażaj.
      4. Nikt nie będzie Cię oceniać. Jesteś ważna/y niezależnie od tego, w jakiej sprawie
      napiszesz.
      5. Pomożemy Ci w każdym problemie, z którym nie potrafisz sobie poradzić.
      6. Pomoc, jaką zorganizujemy, zależy od rodzaju zgłoszonej sprawy. Może być to m. in.:
      a. indywidualna rozmowa z pedagogiem, psychologiem.
      b. współpraca dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów w celu rozwiązania danego problemu,
      c. mediacje (w tym rówieśnicze).
      7. Nie ma problemów ważnych i nieważnych – możesz pisać w każdej sprawie, która jest dla Ciebie trudna.
      8. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie skrzynki zaufania jest pedagog, który w każdy piątek będzie otwierał skrzynkę. W porozumieniu z dyrekcją szkoły zaplanuje i podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

      SKRZYNKI ZAUFANIA ZNAJDUJE SIĘ NA KORYTARZU SZKOLNYM PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM.
     • więcej
     • Pedagog szkolny

     • 04.11.2020 16:55
     • „Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.”
      Karl Hesselbacher

      Zadania pedagoga szkolnego

      Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

      Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
      •    gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej;
      •    gdy ktoś naruszy ich prawa;
      •    gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
      •    gdy potrzebują pomocy i rady;
      •    gdy chcą porozmawiać na jakiś temat;
      •    gdy mają problem;
      •    gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód lub szkołę.

      Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:
      •    niepokoi Cię zachowanie dziecka;
      •    zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się;
      •    chcesz porozmawiać o dziecku i twoich relacjach z nim ;
      •    potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
      •    masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc;
      •    znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

      Nauczyciele mogą oczekiwać:
      •    pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
      •    pomocy w analizie opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
      •    współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
      •    wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo – profilaktycznego;
      •    wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
      •    wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

      „Nie tak ważne żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało, żeby miał zamiłowanie.”
      Janusz Korczak

     • więcej