• Przydatne infolinie

    • BEZPŁATNA I ANONIMOWA POMOC

    • GOPS Jonkowo 
     Zadzwoń do nas, a my skontaktujemy Cię w zależności od potrzeb z naszym: psychologiem, socjoterapeutą lub prawnikiem.  
     tel. 89 523 77 64 lub 89 512 92 10

     Olsztyński Telefon zaufania "Anonimowy Przyjaciel"
     tel. 89 19 288 oraz 89 527 00 00 (pracuje cały czas - 24h/7 dni w tygodniu)

     Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (ogólnopolski)
     tel. 116 111

     Miejski Zespół ds. Niepełnosprawnych
     ul. Prosta 23 A 
     pn. 8.00-12.00; wt.-pt. 7.30-11.30 - porad udzielają radcy prawni.
     tel. 89 527 90 59 lub 89 535 25 59 wew. 24
     pn. 12.00-16.00; wt.-pt. 11.30-15.30 - porad udzielają adwokaci.
     tel. 89 527 90 59 lub 89 535 25 59 wew. 24

     Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego 
     ul. Gietkowska 9 I
     pn. 9.00-13.00; wt. 9.00-12.00; śr. 8.00-13.00 i 13.30-18.30; czw. 12.00-15.00
     tel. 89 521 04 53
     W środę porad udzielają radcy prawni, a w poniedziałek, wtorek i czwartek porad udzielają adwokaci.

     Starostwo Powiatowe
     pl. Bema 5, pokój nr 14
     pn. 8.00-18.00; wt.-pt. 8.00-16.00
     tel. 89 523 28 83

     Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
     Biuro Stowarzyszenia: 
     ul. Jaktorowska 4
     tel. 22 499 37 33
     e-mail: info@niebieskalinia.org

     Rzecznik Praw Dziecka
     tel. 800 12 12 12  lub http://brpd.gov.pl/

     Miejski zespół profilaktyki i terapii uzależnień w Olsztynie
     Punkt Pomocy Dzieciom „Promyk” – oferujący pomoc dzieciom i ich rodzicom/opiekunom w związku z przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną.
     ul. Metalowa 5
     tel. 89 533 58 22

     Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
     ul. Bałtycka 37A
     tel. 89 527 57 11

     Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Brata Alberta
     ul. Piłsudskiego 42 
     tel. 89 533 52 80

     "CARITAS" Archidiecezjalne Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i ich Dzieci Ofiar Przemocy w Rodzinie
     ul. Grunwaldzka 45
     tel. 89 535 01 66 lub 89 523 64 02