• BEZPŁATNA I ANONIMOWA POMOC

   • GOPS Jonkowo 
    Zadzwoń do nas, a my skontaktujemy Cię w zależności od potrzeb z naszym: psychologiem, socjoterapeutą lub prawnikiem.  
    tel. 89 523 77 64 lub 89 512 92 10

    Olsztyński Telefon zaufania "Anonimowy Przyjaciel"
    tel. 89 19 288 oraz 89 527 00 00 (pracuje cały czas - 24h/7 dni w tygodniu)

    Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (ogólnopolski)
    tel. 116 111

    Miejski Zespół ds. Niepełnosprawnych
    ul. Prosta 23 A 
    pn. 8.00-12.00; wt.-pt. 7.30-11.30 - porad udzielają radcy prawni.
    tel. 89 527 90 59 lub 89 535 25 59 wew. 24
    pn. 12.00-16.00; wt.-pt. 11.30-15.30 - porad udzielają adwokaci.
    tel. 89 527 90 59 lub 89 535 25 59 wew. 24

    Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego 
    ul. Gietkowska 9 I
    pn. 9.00-13.00; wt. 9.00-12.00; śr. 8.00-13.00 i 13.30-18.30; czw. 12.00-15.00
    tel. 89 521 04 53
    W środę porad udzielają radcy prawni, a w poniedziałek, wtorek i czwartek porad udzielają adwokaci.

    Starostwo Powiatowe
    pl. Bema 5, pokój nr 14
    pn. 8.00-18.00; wt.-pt. 8.00-16.00
    tel. 89 523 28 83

    Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
    Biuro Stowarzyszenia: 
    ul. Jaktorowska 4
    tel. 22 499 37 33
    e-mail: info@niebieskalinia.org

    Rzecznik Praw Dziecka
    tel. 800 12 12 12  lub http://brpd.gov.pl/

    Miejski zespół profilaktyki i terapii uzależnień w Olsztynie
    Punkt Pomocy Dzieciom „Promyk” – oferujący pomoc dzieciom i ich rodzicom/opiekunom w związku z przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną.
    ul. Metalowa 5
    tel. 89 533 58 22

    Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
    ul. Bałtycka 37A
    tel. 89 527 57 11

    Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Brata Alberta
    ul. Piłsudskiego 42 
    tel. 89 533 52 80

    "CARITAS" Archidiecezjalne Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i ich Dzieci Ofiar Przemocy w Rodzinie
    ul. Grunwaldzka 45
    tel. 89 535 01 66 lub 89 523 64 02