• Praca pedagogów w trakcie edukacji zdalnej

    • 17.11.2020 22:10
    • W czasie nauki zdalnej pedagodzy oraz psycholog pracują  zgodnie z harmonogramem godzin,w kontakcie bezpośrednim oraz online za pośrednictwem platformy TEAMS. Kontakt bezpośredni odbywa się z zachowaniem zasad dystansu społecznego i  rygoru sanitarnego.

     W związku z obecną sytuacją, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu godziny spotkania.

                                                                                       

     Zapraszamy do współpracy!!!                                                                                                           

                                                                                                               Anna Szatkowska

                                                                                                           Sylwia Kowitz-Łońska

                                                                                                                      Anna Zyśk

                                                   

      

     „Kiedy zaczynamy poznawać i wspierać siebie, robimy pierwszy krok, który zachęca także nasze dzieci do poznawania siebie.”  

                                                                Daniel J. Siegel

    • więcej
    • Dotyczy ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021

    • 02.11.2020 22:39
    • Przed rozpoczęciem zgłaszania szkody należy przygotować następujące dokumenty:

     - Pesel osoby ubezpieczonej i zgłaszającej

     - Dane teleadresowe

     - Nr rachunku bankowego

     - Skany pełnej dokumentacji z powypadkowego leczenia ubezpieczonego

     - dokładne okoliczności powstania szkody ( w tym data i miejsce zaistnienia szkody)

      

     Sposoby zgłoszenia szkody w InterRisk :

     1. Zeskanowane dokumenty można wysłać na skrzynkę mailową  interrisk.szkody@vigekspert.pl

     2. Pocztą tradycyjną na adres InterRisk TU S.A, Przegroda Pocztowa 3334, 40-610 Katowice

     3. Zgłoszenie telefoniczne  nr tel. 22 212 20 12

     4. Zgłoszenie internetowe (najszybszy sposób) pod adresem internetowym  https://klient.interrisk/pl/zgloszenieszkody/1

      Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę przygotować nr polisy:

     Składka 37 zł – Polisa EDU-A/P nr 076713

     Składka 54 zł – Polisa EDU-A/P nr 076714

     Składka 97 zł – Polisa EDU-A/P nr 076693

    • więcej