• Informacje dla rodziców

     • Opłata na Radę Rodziców 2023/2024

     • 03.10.2023 18:27
     • Informujemy, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie ustaliła wysokość opłaty na Radę Rodziców w wysokości 30 zł na dziecko na cały rok szkolny 2023/2024. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Warmińskiego Banku Spółdzielczego o numerze:
      31 8857 0002 4001 0000 5106 0001
      W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Wpłatę dokonujemy jednorazowo na cały rok szkolny lub w 2 ratach.
      Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców nie są przyjmowane przez Sekretariat Szkoły, ani przez wychowawców czy nauczycieli.
      Gorąco zachęcamy do uiszczenia w/w wpłat, ponieważ pieniądze te służą naszym dzieciom i w różnej postaci zawsze do nich wracają.
     • więcej
     • Opłata za wydanie kluczyka do szafki

     • 25.09.2022 13:20
     • W przypadku zgubienia przez ucznia kluczyka do szafki i konieczności wyrobienia nowego należy wpłacić 17,-zł na konto Rady Rodziców w Warmińskim Banku Spółdzielczym o numerze:

      31 8857 0002 4001 0000 5106 0001

      O dokonaniu wpłaty należy poinformować panią Darię Kwas tel.: 89 5129 221 lub mailowo: sekretariatspjonkowo@op.pl
     • więcej