• Informacje dla rodziców

     • Opłata na Radę Rodziców 2022/2023

     • 25.09.2022 13:22
     • Informujemy, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie ustaliła wysokości opłaty na Radę Rodziców w wysokości 30 zł na dziecko na cały rok szkolny 2022/2023. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Warmińskiego Banku Spółdzielczego o numerze:

      31 8857 0002 4001 0000 5106 0001

      W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka. W razie niedokonania przelewu zachęcamy do wpłacania u przedstawicieli Rady Rodziców w swoich klasach na najbliższym zebraniu szkolnym. Wpłatę dokonujemy jednorazowo na cały rok szkolny.

      Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców nie są przyjmowane przez Sekretariat Szkoły, ani przez wychowawców czy nauczycieli.

      Gorąco zachęcamy do uiszczenia w/w wpłat, ponieważ pieniądze te służą naszym dzieciom i w różnej postaci zawsze do nich wracają.

     • więcej
     • Opłata za wydanie kluczyka do szafki

     • 25.09.2022 13:20
     • W przypadku zgubienia przez ucznia kluczyka do szafki i konieczności wyrobienia nowego należy wpłacić 17,-zł na konto Rady Rodziców w Warmińskim Banku Spółdzielczym o numerze:

      31 8857 0002 4001 0000 5106 0001

      O dokonaniu wpłaty należy poinformować panią Darię Kwas tel.: 89 5129 221 lub mailowo: sekretariatspjonkowo@op.pl
     • więcej
     • Ubezpieczenie na rok szkolny 2022/2023

     • 25.09.2022 17:13
     • UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

      Wpłat rodzice powinni dokonywać przelewem na nr konta
      nr konta 20 2130 0004 2001 0292 4173 0002
      InterRisk T U. S.A
      Oddział w Olsztynie
      ul. Kajki 3

      tytułem: imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, telefon rodzica
      np. Jakub Kowalski, 01.02.2011, tel ………………..

      Bardzo prosimy o dokładny opis przelewu, gdyż w przypadku pełnej identyfikacji będziemy zmuszeni do zwrotu składki. Termin do którego należy opłacić składkę mija 10 października.

      Rodzice będą mogli wybrać cztery  warianty ubezpieczenia:
      1. składka 40 zł – suma ubezpieczenia – 23.000 zł
      2. składka 55 zł – suma ubezpieczenia – 33.000 zł
      3. składka 68 zł – suma ubezpieczenia – 41.000 zł
      4. składka 125 zł – suma ubezpieczenia – 80.000 zł
     • więcej