• WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

   • Stosownie do treści art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. Nr 1000 ze zm.) informuję, że w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie na Inspektora Ochrony Danych osobowych wyznaczony został Pan Maciej Żołnowski.

    Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

     

   • KLAUZULA INFORMACYJNA

   • Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie (nr tel.: 089- 512 – 92 – 75,  adres e-mail: spjonkowo@jonkowo.pl).
    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. 576668007, adres e-mail – inspektor@cbi24.pl.
    Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
    Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości).
    Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
    Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
    Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
    przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Formularze i zgody

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać