• Pracownicy

   • Dyrekcja szkoły

     • Małgorzata Świderskadyrektor szkoły
     • Beata Późniakwicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
   • Nauczyciele

     • Dorota Olkowskanauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy 3-4 latków, terapeuta integracji sensorycznej
     • Patrycja Romanowskanauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy 3-4 latków
     • Aniela Małaczeknauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy 5-6 latków
     • Aneta Wowkwychowawca klasy Ia, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
     • Barbara Schröterwychowawca klasy Ib, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel techniki
     • Anna Ryżkowskawychowawca klasy Ic, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
     • Karolina Gontarzwychowawca klasy IIa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
     • Karina Wasilewkawychowawca klasy IIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
     • Anna Białawychowawca klasy IIIa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczyciel świetlicy
     • Anna Pengerwychowawca klasy IIIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
     • Katarzyna Żokowskawychowawca klasy IVa, nauczyciel fizyki, matematyki, techniki
     • Agnieszka Kabaławychowawca klasy IVb, nauczyciel chemii, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel świetlicy
     • Zbigniew Kraśnickiwychowawca klasy Va, nauczyciel geografii, przyrody, języka polskiego
     • Anna Smolskawychowawca klasy Vb, nauczyciel języka angielskiego
     • Zdzisław Aleszczykwychowawca klasy VIa, nauczyciel informatyki, nauczyciel świetlicy
     • Beata Kowalskawychowawca klasy VIb, nauczyciel muzyki, plastyki, nauczyciel świetlicy
     • Barbara Augusiewiczwychowawca klasy VIIa, nauczyciel matematyki
     • Elżbieta Przystawkowychowawca klasy VIIb, nauczyciel historii, WOS-u
     • Monika Szotwychowawca klasy VIII, nauczyciel matematyki
     • Eliza Borowskanauczyciel języka polskiego
     • Grażyna Stolcnauczyciel języka polskiego
     • Agnieszka Banaszeknauczyciel języka angielskiego
     • Katarzyna Rybaczyknauczyciel języka angielskiego, nauczyciel świetlicy
     • Agnieszka Zęgotanauczyciel języka niemieckiego, logopeda
     • Agnieszka Sontowskanauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel świetlicy
     • Józef Iżykowskinauczyciel wychowania fizycznego
     • Magdalena Masyknauczyciel religiii
     • Ewa Winiarskanauczyciel religii
     • Damian Grzelaknauczyciel historii
     • Teresa Gębskabibliotekarz, nauczyciel świetlicy
     • Olga Węgierska-Wróbelnauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
     • Jolanta Witkowskanauczyciel świetlicy
   • Specjaliści

     • Małgorzata Łobanowskapedagog szkolny, nauczyciel świetlicy
     • Kinga Zyskpedagog specjalny
     • Izabela Kanabrocka-Szulęckapsycholog
     • Katarzyna Kamińskadoradca zawodowy
    • Pracownicy obsługi

    • Alina Karwacka – samodzielny referent

     Daria Kwas – intendent

     Emilia Richter – kucharka

     Danuta Długokęcka – pomoc kuchenna

     Eliza Ambroziak-Zagrzejewska – pomoc kuchenna

     Maria Kozak – pomoc nauczyciela, sprzątaczka

     Barbara Gorzka – pomoc nauczyciela, sprzątaczka

     Lidia Fiłonowicz – sprzątaczka

     Aniela Matejek – sprzątaczka

     Renata Wójcik – sprzątaczka

     Bogumiła Matejek – sprzątaczka

     Krzysztof Olszewski – konserwator