• Władze szkoły

    • Małgorzata Świderska
    • Małgorzata Świderskadyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie
    • Beata Późniak
    • Beata Późniakwicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel świetlicy
  • Nauczyciele

    • Patrycja Romanowska
    • Patrycja Romanowskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca grupy 3-4 latków
    • Dorota Olkowska
    • Dorota Olkowskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca grupy 3-4 latków, terapeuta integracji sensorycznej
    • Małgorzata Wicha
    • Małgorzata Wichanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca grupy 5-6 latków, zajęcia rewalidacyjne
    • Anna Biała
    • Anna Białawychowawca klasy Ia, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczyciel świetlicy
    • Anna Penger
    • Anna Pengerwychowawca klasy Ib, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
    • Anna Ryżkowska
    • Anna Ryżkowskawychowawca klasy IIa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
    • Barbara Schröter
    • Barbara Schröterwychowawca klasy IIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczyciel techniki
    • Daria Adamska
    • Daria Adamskawychowawca klasy IIIa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy
    • Irena Stolarczyk
    • Irena Stolarczykwychowawca klasy IIIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    • Agnieszka Zęgota
    • Agnieszka Zęgotawychowawca klasy IVa, nauczyciel języka niemieckiego, logopeda
    • Beata Kowalska
    • Beata Kowalskawychowawca klasy IVb, nauczyciel muzyki, plastyki, nauczyciel świetlicy
    • Elżbieta Przystawko
    • Elżbieta Przystawkowychowawca klasy Va, nauczyciel historii, WOS-u
    • Barbara Augusiewicz
    • Barbara Augusiewiczwychowawca klasy Vb, nauczyciel matematyki, zajęcia rewalidacyjne
    • Monika Szot
    • Monika Szotwychowawca klasy VI, nauczyciel matematyki, informatyki, wychowanie do życia w rodzinie
    • Grażyna Stolc
    • Grażyna Stolcwychowawca klasy VIIa, nauczyciel języka polskiego
    • Teresa Gębska
    • Teresa Gębskawychowawca klasy VIIb, bibliotekarz, nauczyciel świetlicy
    • Agnieszka Kabała
    • Agnieszka Kabaławychowawca klasy VIIc, nauczyciel chemii, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa
    • Eliza Borowska
    • Eliza Borowskawychowawca klasy VIIIa, nauczyciel języka polskiego, historii, zajęcia rewalidacyjne
    • Magdalena Masyk
    • Magdalena Masykwychowawca kl. VIIIb, nauczyciel religii, zajęcia rewalidacyjne
    • Anna Smolska
    • Anna Smolskanauczyciel języka angielskiego
    • Agnieszka Dzwonkowska
    • Agnieszka Dzwonkowskanauczyciel języka angielskiego
    • Agnieszka Sontowska
    • Agnieszka Sontowskanauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel świetlicy
    • Zbigniew Kraśnicki
    • Zbigniew Kraśnickinauczyciel języka polskiego, geografii, nauczyciel świetlicy
    • Agnieszka Rajkowska
    • Agnieszka Rajkowskanauczyciel współorganizujący edukację uczniów niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel świetlicy
    • Jolanta Witkowska
    • Jolanta Witkowskanauczyciel świetlicy
    • Józef Iżykowski
    • Józef Iżykowskinauczyciel wychowania fizycznego
    • Zdzisław Orzechowski
    • Zdzisław Orzechowskinauczyciel fizyki, informatyki
    • Andrzej Piszczek
    • Andrzej Piszczeknauczyciel religii, nauczyciel świetlicy
    • Regina Pirogowicz
    • Regina Pirogowicznauczyciel matematyki
    • Marta Rutkowska
    • Marta Rutkowskanauczyciel geografii, przyrody
  • Specjaliści

    • Małgorzata Łobanowska
    • Małgorzata Łobanowskapedagog szkolny, nauczyciel świetlicy
   • Pracownicy obsługi

   • Alina Karwacka – samodzielny referent
    Daria Kwas – intendent
    Emilia Richter – pomoc kuchenna
    Danuta Długokęcka – pomoc kuchenna

    Eliza Ambroziak-Zagrzejewska – pomoc nauczyciela, sprzątaczka

    Maria Kozak – pomoc nauczyciela, sprzątaczka
    Lidia Fiłonowicz – sprzątaczka
    Bernarda Deptuła – sprzątaczka
    Renata Wójcik – sprzątaczka
    Bogumiła Matejek – sprzątaczka
    Kazimierz Kędzierski – konserwator