• Władze szkoły

    • Małgorzata Świderska
    • Małgorzata Świderskap.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie
    • Beata Późniak
    • Beata Późniakwicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
  • Nauczyciele

    • Aniela Małaczek
    • Aniela Małaczeknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, wychowawca grupy 3-4 latków
    • Dorota Olkowska
    • Dorota Olkowskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca grupy 3-4 latków
    • Małgorzata Wicha
    • Małgorzata Wichanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zaj. rewalidacyjne, wychowawca grupy 5-6 latków
    • Daria Adamska
    • Daria Adamskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIa, nauczyciel świetlicy
    • Karolina Borowiec
    • Karolina Borowiecwychowawca klasy IIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia rewalidacyjne
    • Anna Biała
    • Anna Białawychowawca klasy IIIa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, nauczyciel świetlicy
    • Anna Penger
    • Anna Pengerwychowawca klasy IIIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, nauczyciel świetlicy
    • Anna Ryżkowska
    • Anna Ryżkowskawychowawca klasy Ia, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    • Barbara Schröter
    • Barbara Schröterwychowawca klasy Ib, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
    • Elżbieta Przystawko
    • Elżbieta Przystawkowychowawca klasy IVa, nauczyciel historii, WOS-u
    • Barbara Augusiewicz
    • Barbara Augusiewiczwychowawca klasy IVb ,nauczyciel matematyki, zajęcia rewalidacyjne
    • Monika Szot
    • Monika Szotwychowawca klasy V, nauczyciel matematyki, informatyki, wychowanie do życia w rodzinie
    • Grażyna Stolc
    • Grażyna Stolcwychowawca klasy VIa, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
    • Teresa Gębska
    • Teresa Gębskawychowawca klasy VIb, bibliotekarz, nauczyciel świetlicy
    • Katarzyna Żokowska
    • Katarzyna Żokowskawychowawca klasy VIc, nauczyciel matematyki, fizyki, techniki
    • Eliza Borowska
    • Eliza Borowskawychowawca klasy VIIa , nauczyciel języka polskiego, zajęcia rewalidacyjne
    • Magdalena Masyk
    • Magdalena Masykwychowawca kl. VIIb, nauczyciel religii, zajęcia rewalidacyjne
    • Jadwiga Gumbrewicz
    • Jadwiga Gumbrewiczwychowawca kl. VIIIa, nauczyciel religii, techniki, informatyki
    • Agnieszka Zęgota
    • Agnieszka Zęgotawychowawca klasy VIIIb, nauczyciel języka niemieckiego, logopeda
    • Agnieszka Dzwonkowska
    • Agnieszka Dzwonkowskanauczyciel języka angielskiego
    • Kamila Tęcza
    • Kamila Tęczanauczyciel języka polskiego, świetlicy
    • Marta Rutkowska
    • Marta Rutkowskanauczyciel geografii, przyrody
    • Józef Iżykowski
    • Józef Iżykowskinauczyciel wychowania fizycznego
    • Agnieszka Sontowska
    • Agnieszka Sontowskanauczyciel wychowania fizycznego
    • Beata Kowalska
    • Beata Kowalskanauczyciel muzyki, plastyki, nauczyciel świetlicy
    • Anna Smolska
    • Anna Smolskanauczyciel języka angielskiego
    • Agnieszka Kabała
    • Agnieszka Kabałanauczyciel chemii, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa
    • Jolanta Witkowska
    • Jolanta Witkowskanauczyciel świetlicy
    • Agnieszka Rajkowska
    • Agnieszka Rajkowskanauczyciel współorganizujący edukację uczniów niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjne
  • Specjaliści

    • Anna Szatkowska
    • Anna Szatkowskapedagog szkolny, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, doradztwo zawodowe
    • Sylwia Kowitz-Łońska
    • Sylwia Kowitz-Łońskanauczyciel współorganizujący edukację uczniów z niepełnosprawnością, pedagog szkolny, zajęcia rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne, zajęcia rewalidacyjne
    • Anna Zyśk
    • Anna Zyśkpsycholog, nauczyciel świetlicy
   • Pracownicy obsługi

   • Alina Karwacka – samodzielny referent

    Daria Kwas – intendent

    Małgorzata Prusik – kucharka

    Emilia Richter – pomoc kuchenna

    Dorota Skowrońska – pomoc kuchenna

    Maria Kozak – pomoc nauczyciela, sprzątaczka

    Lidia Fiłonowicz – sprzątaczka

    Bernarda Deptuła – sprzątaczka

    Renata Wójcik – sprzątaczka

    Bogumiła Matejek – sprzątaczka

    Danuta Długokęcka – pracownik obsługi

    Kazimierz Kędzierski – konserwator