• Pracownicy

   • Władze szkoły

     • Małgorzata Świderska
     • Małgorzata Świderskadyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie
     • Beata Późniak
     • Beata Późniakwicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel świetlicy
   • Nauczyciele

     • Patrycja Romanowska
     • Patrycja Romanowskanauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy 3-4 latków
     • Aneta Wowk
     • Aneta Wowknauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy 3-4 latków
     • Dorota Olkowska
     • Dorota Olkowskanauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy 5-6 latków, terapeuta integracji sensorycznej
     • Agnieszka Rajkowska
     • Agnieszka Rajkowskawychowawca klasy Ia, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia rewalidacyjne
     • Daria Adamska
     • Daria Adamskawychowawca klasy Ib, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy
     • Anna Biała
     • Anna Białawychowawca klasy IIa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczyciel świetlicy
     • Anna Penger
     • Anna Pengerwychowawca klasy IIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
     • Barbara Schröter
     • Barbara Schröterwychowawca klasy IIIa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczyciel techniki
     • Anna Ryżkowska
     • Anna Ryżkowskawychowawca klasy IIIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
     • Zbigniew Kraśnicki
     • Zbigniew Kraśnickiwychowawca klasy IVa, nauczyciel geografii, przyrody, języka polskiego
     • Anna Smolska
     • Anna Smolskawychowawca klasy IVb, nauczyciel języka angielskiego
     • Agnieszka Zęgota
     • Agnieszka Zęgotawychowawca klasy Va, nauczyciel języka niemieckiego, logopeda
     • Beata Kowalska
     • Beata Kowalskawychowawca klasy Vb, nauczyciel muzyki, plastyki, nauczyciel świetlicy
     • Barbara Augusiewicz
     • Barbara Augusiewiczwychowawca klasy VIa, nauczyciel matematyki, zajęcia rewalidacyjne
     • Elżbieta Przystawko
     • Elżbieta Przystawkowychowawca klasy VIb, nauczyciel historii, WOS-u
     • Monika Szot
     • Monika Szotwychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki, wychowanie do życia w rodzinie
     • Grażyna Stolc
     • Grażyna Stolcwychowawca klasy VIIIa, nauczyciel języka polskiego
     • Teresa Gębska
     • Teresa Gębskawychowawca klasy VIIIb, bibliotekarz, nauczyciel świetlicy
     • Agnieszka Kabała
     • Agnieszka Kabaławychowawca klasy VIIIc, nauczyciel chemii, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa
     • Katarzyna Żokowska
     • Katarzyna Żokowskanauczyciel fizyki, matematyki, techniki, zajęcia rewalidacyjne
     • Regina Pirogowicz
     • Regina Pirogowicznauczyciel matematyki
     • Eliza Borowska
     • Eliza Borowskanauczyciel języka polskiego, historii, zajęcia rewalidacyjne
     • Katarzyna Rybaczyk
     • Katarzyna Rybaczyknauczyciel języka angielskiego, nauczyciel świetlicy
     • Agnieszka Banaszek
     • Agnieszka Banaszeknauczyciel języka angielskiego
     • Magdalena Masyk
     • Magdalena Masyknauczyciel religiii, zajęcia rewalidacyjne
     • Ewa Winiarska
     • Ewa Winiarskanauczyciel religii
     • Agnieszka Sontowska
     • Agnieszka Sontowskanauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel świetlicy
     • Józef Iżykowski
     • Józef Iżykowskinauczyciel wychowania fizycznego
     • Zdzisław Aleszczyk
     • Zdzisław Aleszczyknauczyciel informatyki, nauczyciel świetlicy
     • Olga Węgierska-Wróbel
     • Olga Węgierska-Wróbelnauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, nauczyciel języka polskiego
     • Jolanta Witkowska
     • Jolanta Witkowskanauczyciel świetlicy
   • Specjaliści

     • Małgorzata Łobanowska
     • Małgorzata Łobanowskapedagog szkolny, nauczyciel świetlicy
     • Monika Czekalska
     • Monika Czekalskapedagog specjalny, logopeda
    • Pracownicy obsługi

    • Alina Karwacka – samodzielny referent
     Daria Kwas – intendent
     Emilia Richter – kucharka
     Danuta Długokęcka – pomoc kuchenna

     Eliza Ambroziak-Zagrzejewska – pomoc kuchenna

     Maria Kozak – pomoc nauczyciela, sprzątaczka

     Barbara Gorzka – pomoc nauczyciela, sprzątaczka

     Lidia Fiłonowicz – sprzątaczka
     Bernarda Deptuła – sprzątaczka
     Renata Wójcik – sprzątaczka
     Bogumiła Matejek – sprzątaczka
     Krzysztof Olszewski – konserwator