• Sprawozdania finansowe

        • Sprawozdania finansowe jednostki publikowane są na stronie Urzędu Gminy Jonkowo pod adresem: bip.jonkowo.pl, zakładka budżet, sprawozdania.