• Organizacja roku szkolnego

      • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

        

       • 1.

        Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

        4 września 2023 r.

        2.

        Zimowa przerwa świąteczna

        23–31 grudnia 2023 r.

        3.

        Ferie zimowe

        22 stycznia – 4 lutego 2024 r.

        4.

        Wiosenna przerwa świąteczna

        28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

        5.

        Egzamin ósmoklasisty

        14, 15, 16 maja 2024 r.

        6.

        Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

        21 czerwca 2024 r.

        7.

        Ferie letnie

        22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

         

        Dodatkowe dni wolne:

        2,3 listopada 2023 r.
        2 maja 2024 r.
        14,15,16 maja 2024 r.
        31 maja 2024 r.