• Organizacja roku szkolnego

      • Kalendarium roku szkolnego 2022/2023

        

       • 1.

        Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

        1 września 2022 r.

        2.

        Zimowa przerwa świąteczna

        23–31 grudnia 2022 r.

        3.

        Ferie zimowe

        23 stycznia – 3 lutego 2023 r.

        4.

        Wiosenna przerwa świąteczna

        6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

        5.

        Egzamin ósmoklasisty

        23, 24, 25 maja 2023 r.

        6.

        Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

        23 czerwca 2023 r.

        7.

        Ferie letnie

        24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.