• INFORMACJA O REKRUTACJI

     • 06.10.2020 13:45
     • Komisja rekrutacyjna dokonała analizy złożonych zgłoszeń i wniosków rekrutacyjnych.

      Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego zostały wywieszone w oknie sali nr 1 (główny dziedziniec szkoły) oraz znajdują się w linkach poniżej. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji w terminie do
      3 kwietnia 2020r. do godz. 12.00 należy złożyć „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej”. Część z Państwa złożyła już ten dokument składając zgłoszenie lub wniosek rekrutacyjny. Pozostałych prosimy o dokonanie tego w wyznaczonym terminie rekrutacyjnym. Druki potwierdzenia woli są do pobrania ze strony szkoły – zakładka rekrutacja lub też wyłożone są w kartonie przy wejściu głównym do szkoły. Wypełnione druki można złożyć w skrzynce pocztowej zamieszczonej na „czerwonym” budynku lub przesłać skan/zdjęcie podpisanego dokumentu na adres sekretariatspjonkowo@op.pl

      Po dokonaniu analizy dokumentów potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej Komisja rekrutacyjna opublikuje listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (regulaminowo do 6 kwietnia 2020r. do godz. 15.00).

      Publikacja wyników rekrutacji na stronie www jest możliwa na mocy rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 530).

      Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

      Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

     • więcej
     • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     • 06.10.2020 13:43
     • Drodzy Rodzice i Opiekunowie naszych przyszłych uczniów!

      Wiekimi krokami zbliża się czas rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej naszej szkoły. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniami nr 11/2020 i nr 12/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 29 stycznia 2020r. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z "Regulaminem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej", który przybliża zasady rekrutacji i jej harmonogram. Regulamin dostępny jest do pobrania poniżej jak również znajduje się do wglądu w "uczniowskim" sekretariacie szkoły i na tablicy ogłoszeń. Wzory odpowiednich dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony szkoły. Czytelnie wypełnione i kompletne dokumenty należy składać w określonych zarządzeniem terminach w "uczniowskim" sekretariacie szkoły lub też przesłać wersję elektroniczną na maila spjonkowo@jonkowo.pl pamiętając o konieczności doniesienia oryginału zgłoszenia do sekretariatu w późniejszym terminie. Zapraszamy!

     • więcej