• RODO

  • Information about the website operator:

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie
    • Telefon
    • 89 512 92 75 - sekretariat, dyrektor
     89 512 92 21 - intendent, wicedyrektor
    • Godziny pracy sekretariatu
    • 7:00-14:00
    • Adres szkoły
    • ul. Ks. Jana Hanowskiego 29
     11-042 Jonkowo
     Poland
    • Wpłaty
    • Wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji (9zł), duplikatu świadectwa (26zł), obiady należy dokonywać na numer konta:
     80 8857 0002 3001 0100 0912 0001